Operacja żuchwy w Łodzi Oczywiście taka operacja przeprowadzona może być bezproblemowo w Łodzi a także innym większym mieście. Na czym polega operacja żuchwy? Operacja żuchwy polega na przemieszczeniu kości żuchwy w celu poprawy jej funkcji i estetyki. Kto przeprowadza operację żuchwy? Operację żuchwy przeprowadza chirurg szczękowo-twarzowy, specjalista w zakresie chirurgii twarzoczaszki. Kto kwalifikuje się na […]

Czytaj dalej