Operacja żuchwy w Łodzi

Operacja żuchwy w Łodzi

Oczywiście taka operacja przeprowadzona może być bezproblemowo w Łodzi a także innym większym mieście.

Na czym polega operacja żuchwy?

Operacja żuchwy polega na przemieszczeniu kości żuchwy w celu poprawy jej funkcji i estetyki.

Chirurg przed operacją żuchwy

Kto przeprowadza operację żuchwy?

Operację żuchwy przeprowadza chirurg szczękowo-twarzowy, specjalista w zakresie chirurgii twarzoczaszki.

Kto kwalifikuje się na operację żuchwy?

Do operacji kwalifikują się osoby z poważnymi wadami zgryzu, deformacjami żuchwy lub problemami funkcjonalnymi.

Jaki jest koszt operacji żuchwy?

Koszt operacji żuchwy może się wahać od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, zależnie od skomplikowania zabiegu.

Co to jest osteotomia żuchwy?

Osteotomia żuchwy to chirurgiczne przecięcie kości żuchwy w celu jej przemieszczenia i ustawienia w prawidłowej pozycji.

Jakie różnice występują przed i po operacji żuchwy?

Przed operacją pacjenci często mają problemy z jedzeniem, mówieniem i wyglądem. Po operacji te problemy zazwyczaj znikają.

Czy rekonstrukcja szczęki jest tym samym co operacja żuchwy?

Rekonstrukcja szczęki różni się od operacji żuchwy; dotyczy całości szczęki, a nie tylko żuchwy.

Makieta szczęki

Jakie mogą występować powikłania po operacji żuchwy?

Powikłania mogą obejmować infekcje, krwawienia, uszkodzenia nerwów, trudności w gojeniu i asymetrię twarzy.

Czy operacja żuchwy jest refundowana przez NFZ?

Tak, operacja żuchwy może być refundowana przez NFZ, jeśli jest medycznie uzasadniona.

Jaki jest koszt operacji przesunięcia żuchwy?

Koszt operacji przesunięcia żuchwy może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, zależnie od specyfiki zabiegu.

Operacja żuchwy to poważna procedura wymagająca specjalistycznej opieki przed, w trakcie i po zabiegu. Pacjenci przechodzą badania diagnostyczne, konsultacje oraz kompleksową rehabilitację. Powodzenie operacji zależy od dokładności wykonania i przestrzegania zaleceń pooperacyjnych.

Konsultacje przedoperacyjne są kluczowe, aby pacjent i chirurg omówili oczekiwania, ryzyka oraz plan leczenia. Dzięki temu można zapewnić optymalne rezultaty i minimalizować ryzyko powikłań.

Osteotomia żuchwy jest precyzyjnym zabiegiem, który znacząco poprawia jakość życia pacjentów. Pomaga przywrócić prawidłowy zgryz, funkcje żucia oraz estetykę twarzy. Długotrwałe efekty operacji zależą od indywidualnych cech pacjenta oraz przebiegu rehabilitacji.