Czym są korony i mosty?

Czym są korony i mosty?

Zarówno korony, jak i mosty są stałymi urządzeniami protetycznymi. W odróżnieniu od urządzeń ruchomych, takich jak protezy zębowe, które można codziennie wyjmować i czyścić, korony i mosty są mocowane do istniejących zębów lub implantów i mogą być zdejmowane jedynie przez dentystę.

Zdjęcia obrazujące czym są korony i mosty, W kadrze odlew dolnej szczęki

Jak działają korony?

Korona służy do całkowitego przykrycia uszkodzonego zęba. Oprócz funkcji wzmocnienia uszkodzonego zęba, korona może poprawić jego wygląd, kształt lub wyrównanie. Korona może zostać także umieszczona na wierzchołku implantu, gdzie swoim wyglądem, strukturą i funkcją zastępuje ząb. Korony porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów. Do innych materiałów należy złoto i stopy metali, akryl i ceramika. Stopy te mają zazwyczaj większą wytrzymałość niż porcelana i mogą być zalecane w przypadku zębów trzonowych. Często stosowana jest porcelana przyklejona do płytki metalowej z uwagi na wytrzymałość i atrakcyjny wygląd.

Dentysta może zalecić koronę w celu:

    Zastąpienia dużych wypełnień, gdy pozostało zbyt mało zęba

    Zabezpieczenia słabego zęba przed złamaniem     Naprawy złamanego zęba     Umocowania mostu     Pokrycia implantu     Zakrycia przebarwionego lub zniekształconego zęba     Pokrycia zęba po leczeniu kanałowym

Jak działają mosty?

Most może być zalecany w przypadkach, gdy brakuje jednego lub więcej zębów. Szpary pozostałe po brakujących zębach powodują rotację pozostałych zębów lub ich przesunięcie do wolnych przestrzeni, co skutkuje nieprawidłowym zgryzem. Zaburzenia równowagi spowodowane brakującymi zębami mogą także być przyczyną chorób dziąseł i stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ).

Zdjęcia obrazujące czym są korony i mosty, Dolna szczęka w przybliżeniu. Wizualizacja osadzenia mostu dla kilku zębów w dolnej szczęce

Mosty są często wykorzystywane do zastąpienia jednego lub więcej brakujących zębów. Są one umieszczane w przestrzeniach, gdzie brakuje zębów. Mosty są mocowane do naturalnych zębów lub implantów otaczających puste przestrzenie. Zęby te, zwane filarami, służą jako punkty zakotwiczenia mostu. Do koron, które pokrywają filary, mocowany jest ząb zastępczy, określany jako element mostu. Podobnie jak w przypadku koron, pacjent ma możliwość wyboru materiału, z jakiego wykonany zostanie most. Dentysta może pomóc w podjęciu decyzji co do wyboru materiału w zależności od lokalizacji brakującego zęba (lub zębów), ich funkcji, kwestii estetycznych oraz kosztów. Mosty porcelanowe lub ceramiczne można dopasować do naturalnego zabarwienia zębów.