Chirurgia szczękowa

Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się diagnostyką, rozpoznawaniem i chirurgicznym leczeniem chorób części twarzowej czaszki, tkanek miękkich twarzy, szyi i jamy ustnej. Chirurg szczękowo-twarzowy zajmuje się leczeniem wad wrodzonych czaszki (części twarzowej) i szyi, urazowych deformacji i złamań twarzoczaszki oraz diagnostyką i leczeniem nowotworów i stanów przednowotworowych: jamy ustnej, szczęki, twarzy i szyi. Poza dokładną znajomością budowy i fizjologii części twarzowej czaszki, musi posiadać ogólną wiedzę z zakresu: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii plastycznej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii urazowej i ortopedii, neurochirurgii, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki i stomatologii dziecięcej.


Szczęka - Uzębienie kompletne


Powiązane: Chirurgia szczękowa Łódź, Chirurgia szczękowa w Łodzi, Chirurgia szczękowa Retkinia, Chirurgia szczękowa tanio, Dobry chirurg szczękowy.